میزان خواب کافی

میزان خواب کافی در روز چند ساعت است؟

آیا می دانید میزان خواب کافی  در شبانه روز چند ساعت است؟ جواب این سوال به عوامل متعددی بستگی دارد و در ادامه به مطالعه هر کدام از آنها خواهید پرداخت. برخی از شما این تجربه را داشتید که بعد از بیدار شدن از خواب طولانی احساس خستگی بکنید و حتی بر روی کارهای روزمره نیز تمرکز خوبی ندارید و به سرعت احساس خستگی می کنید و لازم دارید که دوباره بخوابید. تمام این مشکلات ذکر شده به دلیل نداشتن میزان خواب کافی رخ می دهد. خواب کافی برای هر فردی ضروری است و در هر شبانه روز لازم است برای داشتن خواب کافی ، برنامه ریزی درستی از شرایط پیش آمده داشته باشید به طور مثال اگر صبح زود کار مهمی دارید لازم است که شب آن روز زودتر بخوابید تا به منظور انجام کار...

ادامه مطلب