زمان پاسخگویی

زمان پاسخگویی 8صبح تا 22شب

شماره پاسخگویی

02126295907

نحوه پرداخت مشتری

درگاه پرداخت سایت

نحوه ثبت شکایات و انتقادات

از طریق ارسال ایمیل

روند استرداد وجه

24 تا 48 ساعت محصول قابل استرداد می باشد