تشک لند در شهر تهران و برخی از شهرهای پرجمعیت ایران اقدام به تحویل فوری سفارشات نموده است.

سفارشات شما طبق شرایط زیر پس از گذشت ۲۴ ساعت کاری تحویل خواهند شد :

کالای خریداری شده در انبار تشک لند موجود باشد.

در غیر اینصورت زمان ارسال کالا از انبار فروشنده به انبار تشک لند به زمان ارسال اضافه خواهد شد.