راهنمای خرید

چگونه بهترین تشک را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب تشکی که به نیاز شما برای راحتی و خواب آرام پاسخ دهد، ۳ نکته زیر را در نظر بگیرید.

1. درجه نرمی

براساس عادت خواب و حس راحتی خود، درجه ی نرمی تشک را از سفت تا نرم ترین درجه انتخاب کنید.

2. ابعاد تختخواب

طول استاندارد تشک ۲۰۰ سانتیمتر و عرض تشک بین ۹۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر متغیر است. ابعاد دقیق تختخواب خود را اندازه بگیرید.

دو نفره بزرگ

200cm x 200cm

دونفره

200cm x 160cm

یک و نیم نفره

200cm x 120cm

یک نفره

200cm x 90cm

نوجوان

80cm x 180cm

3. بودجه

براساس بودجه ی خود تشک مناسب را از بین درجه ی نرمی مناسب، انتخاب کنید.

تشک سوپر کلاس هارد – تشک آلینا – تشک طبی پاکتی

بله، با زمان تقریبی بین ۴ تا ۱۰ روز برای آماده سازی تشک

تشک سوپر استار با ارتفاع 30 سانتی متر و تشک ام بی ام پلاس سی کولر با ارتفاع 31 سانتی متر